gegevensbescherming

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN

1.1 Concept Chocolate SRL/BV met maatschappelijke zetel te Chardonsstraat 19 te 1030 Schaarbeek, ingeschreven in het BCE onder nummer 0840.529.348, hierna Concept Chocolate exploiteert een website via https://conceptchocolate.eu. (hierna de “Site”).

1.2 Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen (hierna de "Gegevens") zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van 27 april, 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”), Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 bekend als de “Wet betreffende elektronische communicatie” gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

1.3 U wordt uitgenodigd om dit Privacybeleid (hierna het “Charter”) aandachtig te lezen en de inhoud ervan te lezen.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Charter beschrijft de maatregelen die zijn genomen voor het gebruik en het beheer van uw Gegevens bij het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

2.2 Het Statuut is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Concept Chocolate via de website.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE WAARSCHIJNLIJK WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer u onze site bezoekt, kunnen we op verschillende manieren informatie (inclusief gegevens) verzamelen:

3.1.1 Gegevens verstrekt door gebruikers. We verzamelen de gegevens die u op de site communiceert met het doel om: Concept Chocolate om een ​​reservering voor een bezoek/workshop te valideren, een aankoop in onze online winkel te bevestigen of eenvoudigweg informatie op te vragen.

3.1.2 Informatie verzameld via technologische hulpmiddelen. Wanneer u door onze site bladert, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de site die u hebt bezocht.

3.2 Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens mee te delen, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in het Handvest. Als u niet instemt met of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Handvest, mag u de Site niet gebruiken.

3.3 U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door per e-mail contact met ons op te nemen op het volgende adres: info@conceptchocolate.eu

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De Gegevens die we verzamelen, worden gebruikt om de uitvoering en opvolging van uw reservering voor een museumbezoek te verwerken. Ze worden ook gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses met betrekking tot de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2 We kunnen de verzamelde Gegevens zelf of via verschillende media gebruiken voor promotionele, commerciële of informatieve communicatie. Om u in staat te stellen de Site beter te gebruiken en u op de hoogte te houden van zowel ons nieuws als onze beste aanbiedingen van het moment, kunnen wij u in dit kader gratis nieuwsbrieven aanbieden. Tenzij u bezwaar maakt, als u gebruik heeft gemaakt van de diensten Concept Chocolate, kunnen we u langs elektronische weg informatie sturen over het gebruik van de site en over onze promotionele aanbiedingen.

4.3 We kunnen deze Gegevens ook gebruiken om onderzoeken uit te voeren die gericht zijn op het verbeteren van onze dienstverlening.

4.4 We kunnen uw gegevens indien nodig vrijgeven om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een bevel of bevel van de rechtbanken en tribunalen, of (b) onze rechten of die van gebruikers van de site te beschermen en verdedigen.

4.5 We kunnen uw gegevens per e-mail naar onze Direct Marketing Partners verzenden als u ervoor kiest om onze promotionele communicatie te ontvangen. In ieder geval zullen we alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de genoemde bedrijven dit charter naleven. Ons beleid is om deze bedrijven te verbieden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van de producten en/of diensten die uitdrukkelijk worden aangevraagd door Concept Chocolate.

4.6 We zullen ook verplicht zijn om uw Gegevens door te geven aan onze accountant, namelijk Magecofi-Atecofi in Waterloo, om de dienst(en) geleverd op onze site te kunnen leveren.

4.7 We kunnen gegevens "anonimiseren" door persoonlijk identificeerbare elementen zoals naam en e-mailadres te verwijderen en de gegevens samen te voegen voor gebruik in marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Het kan zijn dat we deze geanonimiseerde informatie dan aan derden moeten doorgeven.

4.8 Behalve zoals beschreven in deze sectie, staan ​​we de verkoop of overdracht van Gegevens aan derde partijen niet toe zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5: RECHT VAN OPPOSITIE

5.1 U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commerciële. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Concept Chocolate die is gevestigd Rue des chardons 19, 1030 Schaarbeek OF per e-mail op het volgende adres: info@conceptchocolate.eu

5.2 Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u het recht van verzet uitoefenen door op de afmeldlink onderaan elk van onze nieuwsbrieven te klikken. Afmeldverzoeken zijn alleen effectief als een bericht dit aan u bevestigt. Indien dit niet het geval is, kunt u het recht van verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit Statuut.

ARTIKEL 6: RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN VERWERKING

6.1 U hebt het recht op toegang, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Concept Chocolate die is gevestigd Rue des chardons, 19 – 1030 Schaarbeek OF per e-mail op het volgende adres: info@conceptchocolate.eu

6.3 Alvorens op een dergelijk verzoek te reageren, kunnen wij u vragen zich te legitimeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN PORTABILITEIT

7.1. U heeft ook het recht om de Gegevens te ontvangen die u betreffen en die u aan ons heeft verstrekt Concept Chocolate in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden wanneer de verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

SECTIE 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die door uw browser naar uw terminal worden verzonden wanneer u de Site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vereenvoudigen en de snelheid en efficiëntie van het gebruik van de laatste te verhogen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de Site te analyseren.

8.2. Concept Chocolate informeert u over de soorten cookies die op de Site worden gebruikt:

• Analytics-cookies (Google Analytics, Facebook); • cookies maken het mogelijk om bij te houden welke artikelen in uw bestelling zijn vastgelegd.

Sessiecookies worden gebruikt om uw gebruik van de site te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over u te onthouden.

Advertentiecookies, die tot doel hebben ons te informeren over de producten, diensten en pagina's die u raadpleegt, maken het mogelijk om de advertenties die u waarschijnlijk op de Site worden aangeboden te personaliseren door middel van zogenaamde "retargeting"-technieken op basis van op uw eerdere zoekopdrachten en uw selectiecriteria (interne retargeting voor de weergave van de startpagina, op verlaten winkelmandjes en op verlanglijsten, en retargeting op externe sites Concept Chocolate (Facebook, Google-targeting, Big data, Google Mijn bedrijf, etc.)).

In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen informatie waarmee de internetgebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd en aangezien ze strikt worden geplaatst voor hun technische functionaliteit, hebben ze geen uitdrukkelijke toestemming nodig van de gebruiker, abonnee.

8.3. In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie, is uw akkoord niet nodig wanneer de installatie van een cookie het uitsluitende doel heeft om elektronische communicatie toe te staan ​​of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van een online dienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4. Voor advertentiecookies komt uw akkoord of uw weigering tot stand door de configuratie van uw browsersoftware of door de configuratie van andere technische middelen die door de Site worden ondersteund en waarmee wij uw navigatie op de Site kunnen beheren.

8.5. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.
• als u op internet surft met de Internet Explorer-browser, volgt u de hier aangegeven procedure
• als u op internet surft met de Mozilla Firefox-browser, volg dan de hier aangegeven procedure
• als u op internet surft met de Google Chrome-browser, volgt u de hier aangegeven procedure
• als u op internet surft met de Safari-browser, volg dan de procedure die hier wordt aangegeven

8.6. Concept Chocolate informeert u dat het uitschakelen van cookies de optimale navigatie en de functionaliteit van de site kan beïnvloeden.

8.7. U heeft altijd de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies wilt verwijderen, worden ook de instellingen of voorkeuren die door die cookies worden beheerd, verwijderd.

ARTIKEL 9: BEWARING VAN GEGEVENS

Concept Chocolate kan uw Gegevens gedurende een periode van 5 jaar na opzegging van uw registratie bewaren om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden.

ARTIKEL 10: KLACHTRECHT

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende schending, als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens zijn in strijd met de AVG.

Privacycommissie • Persstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 274 48 00 • Fax: +32(0)2 274 48 35
E-mail: Commission@privacycommission.be