algemene verkoopvoorwaarden

1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Het feit dat een gebruiker het bestelformulier op deze site invult en de bestelling bevestigt (door op de knop "bestellen") te klikken, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die alleen van toepassing zijn op het volgende contract. Concept Chocolate behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren in geval van schending door de klant van een van zijn verplichtingen. Concept Chocolate bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de gebruiker per e-mail, of, indien nodig, de weigering binnen 48 werkuren na het plaatsen van de bestelling op internet door de klant. Concept Chocolate bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de gebruiker per e-mail, of, indien nodig, de weigering binnen 48 werkuren na het plaatsen van de bestelling op internet door de klant. Concept Chocolate verbiedt ten strengste de aankoop van haar producten op haar website in het kader van doorverkoop door de klant aan een derde partij, zonder voorafgaande kennisgeving Concept Chocolate.

 

2 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verbindt zich ertoe het bestelformulier nauwkeurig in te vullen, met vermelding van zijn factuuradres, het leveringsadres tijdens de werkuren en zijn contactgegevens (e-mailadres en, indien van toepassing, telefoonnummer). Zonder dit kan de bestelling niet worden geaccepteerd. Postbusadressen worden niet geaccepteerd als verzendadressen. Het is de klant verboden de producten door te verkopen Concept Chocolate, waarbij zijn bestelling noodzakelijkerwijs bestemd is voor persoonlijk gebruik of voor het persoonlijk gebruik van de persoon voor wie de zending bestemd is. De klant verbindt zich ertoe de bewaarcondities van de producten te respecteren, evenals de op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum.

 

3 - PRIJS

De prijzen van de producten zijn netto, inclusief BTW en uitgedrukt in Euro's. Voor bezorging geldt een toeslag. De prijzen zijn gegarandeerd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van wijziging van het btw-tarief. Kwantitatieve kortingen worden verleend vanaf 500 euro aankoop inclusief btw.

 

4 - BETALING

De betaling van de producten wordt alleen gedaan met VISA, MASTERCARD-creditcard en vanaf het PAYPAL-platform online vanaf internet, door het beveiligde betalingssysteem Shopify-betalingen. Validatie van betaling met creditcard is onmiddellijk. Zonder bevestiging van betaling vindt geen verzending plaats.

 

5 – LEVERINGSPRIJZEN

De verzendkosten van verzendingen worden u aangeboden vanaf 75€ aankoop.

 

In de periode tussen mei en oktober kunnen de buitentemperaturen de 25°C overschrijden. In deze omstandigheden, Concept Chocolate stelt alles in het werk om de kwaliteit van de chocolaatjes tijdens het transport te behouden en zet alle nodige middelen in om dit doel te bereiken. Dus zodra de buitentemperaturen waaraan de producten worden blootgesteld tijdens de transportperiode hoger kunnen zijn dan 25°C, Concept Chocolate leveringen opschorten

 

6 – HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel L 121-20 en volgende van de Consumentenwet heeft de klant een termijn van 14 (veertien) volle dagen vanaf ontvangst van het product, om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De klant heeft dan 14 (veertien) dagen na het verzenden van zijn herroeping om terug te keren naar het bedrijf Concept Chocolate artikelen die niet bij hem passen.

Indien uitgeoefend, is dit herroepingsrecht voor de klant kosteloos met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de producten. Retourzendingen moeten betrekking hebben op nieuwe artikelen in hun originele verpakking, vergezeld van al hun mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen, documentatie en ook de bijbehorende factuur zodat ze weer in de verkoop kunnen worden genomen. Artikelen die incompleet, beschadigd, beschadigd of bevuild worden geretourneerd, worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend op gewoon papier of door middel van een formulier, op aanvraag verkrijgbaar op het volgende adres: info.conceptchocolate.eu. De eenvoudige terugzending van de goederen zonder aangifte of de weigering tot afname zijn niet voldoende om de wil tot herroeping uit te drukken.

Retourzendingen moeten naar het volgende adres worden gestuurd: Distelsstraat 19, 1030 Brussel.

In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf Concept Chocolate is verplicht om de door de klant betaalde bedragen terug te betalen, zonder kosten of rente, binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) dagen volgend op de datum waarop hij werd geïnformeerd, of indien de goederen nog niet zijn ontvangen, op de datum van zijn herstel.

 

7 – LEVERING VAN PRODUCTEN

De chocoladefabriek Concept Chocolate biedt verschillende leveringsmethoden, afhankelijk van uw behoeften. We stellen alles in het werk om de kwaliteit van uw chocolaatjes te behouden tijdens het transport van uw bestelling dankzij een geschikte verpakking en de selectie van partners die gespecialiseerd zijn in het transport van voedingsproducten.

  1. Online bestellen en ophalen in de winkel
  2. Online bestelling en levering door DHL Express (België, Europa Zone 1 & Zone 2)

Bij buitentemperaturen boven 25°C wordt deze leveringswijze stopgezet.

Ontvangen bestellingen, na acceptatie van de betaling door het creditcardcentrum, worden binnen 24 uur klaargemaakt en verzonden (binnen weekends en februari-dagen).

Leveringen worden gedaan door DHL express, bij afwezigheid van de ontvanger of een persoon die de producten in bezit kan nemen, verbindt DHL express zich de volgende dag te retourneren. Als de ontvanger de volgende dag nog steeds niet aanwezig is, laat DHL een transportbericht achter op het afleveradres, met het verzoek hem terug te bellen of het pakket op te halen bij het dichtstbijzijnde afhaalcentrum. Concept Chocolate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verslechtering van de producten als gevolg van te late afhaling bij de vervoerder.

Indien een afleveradres onvolledig of onnauwkeurig is, Concept Chocolate behoudt zich het recht voor om rechtstreeks contact op te nemen met de ontvanger of e-mail om de ontbrekende bezorginformatie met hem aan te vullen, op voorwaarde dat het telefoonnummer of e-mailadres niet onjuist is en de ontvanger beschikbaar is.

8 – LEVERING

Producten Concept Chocolate zijn handgemaakt en beschikbaar in beperkte hoeveelheden.

In geval van niet op voorraad, Concept Chocolate zal zo snel mogelijk per e-mail of telefoon contact opnemen met de Klant om de levering uit te stellen in afwachting van de aanvulling van dit product of indien mogelijk om het product te vervangen door een ander gelijkwaardig in kwaliteit en prijs. De vertraging in de levering in verband met een tekort aan voorraad kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling voor zover de klant op de hoogte is gesteld van de vertraging in de levering (binnen de limiet van maximaal twee (2) werkdagen). Er wordt gespecificeerd dat bestellingen die tijdens de vakantieperiode worden geplaatst, een groter risico lopen om niet te worden bevestigd voor voorraadtekorten, dan bestellingen die tijdens normale perioden van het jaar worden geplaatst.

9 – KLACHTEN

De klant moet de conformiteit van de levering met zijn bestelling verzekeren.

Bij levering moet elke schade het voorwerp uitmaken van een specifiek voorbehoud, gedateerd en ondertekend op de leveringsbon.

Elke klacht moet, om in aanmerking te worden genomen, optreden binnen de 48 werkuren na ontvangst, per post naar het adres Concept Chocolate , Rue des Chardons 19, 1030 Bruxelles, of per telefoon +32 2 242 94 66 per e-mail op info@conceptchocolade

10 – ONGELDIGHEID – OVERMACHT – RECHT

Indien een van de huidige algemene voorwaarden niet van toepassing zou worden verklaard of om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de toepassing of de geldigheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden, waarbij de ongeldige of niet-toepasselijke bepaling wordt vervangen door de bepaling zoals dicht mogelijk.

Noch het bedrijf Concept Chocolate, noch de klant kan aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-nakoming die als oorzaak zou kunnen worden toegeschreven aan een geval van overmacht, buiten zijn wil, met inbegrip van in het bijzonder, zonder dat dit beperkend is, de gevallen van oorlog, oproer, opstand, transportonderbreking, import- of exportprobleem, staking, uitsluiting, tekort, brand, aardbeving, storm, overstroming.

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.